Välkommen till Sequitur


Sequitur Consulting genomför verksamhetsutveckling, utbildning, workshop och handledning inom privat och offentlig sektor.
Sequitur LSS – en daglig verksamhet med inriktning mot tryckeri, programmering och spelutveckling.
WiDO4U är ett digitalt tryckeri och drivs som ett socialt företag. Hemsida under uppbyggnad.
WiDO4U är ett digitalt tryckeri och drivs som ett socialt företag. Hemsida under uppbyggnad.Sequitur arbetar med personer, grupper och organisationers utveckling.